Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK
etek.logo
/uploaded/L%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c/H%C3%A0ng%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng/Ti%C3%AAu-d%C3%B9ng.jpg
dddd

Hàng tiêu dùng

TPA cung cấp giải pháp phù hợp và bền vững cho ngành công nghiệp sản xuất. Chúng tôi mang lại nhiều lựa chọn về các rô-bốt đóng gói và xử lý hàng hóa và để cung cấp cho bạn các giải pháp tự động hóa tích hợp dựa trên nền tảng rô-bốt. cho mọi ứng dụng sử dụng để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm khác trong ngành công nghiệp hàng tiêu dùng.

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua