Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK
etek.logo
/uploaded/san%20pham/IOT/Smart-Factory.jpg

Hệ thống IOT

Chắc hẳn trong quá trình vận hành hệ thống tại nhà máy chúng ta cũng đã gặp những trường hợp sau: Khi máy gặp sự cố, người kĩ sư bảo trì sẽ phải tìm kiếm tài liệu như hướng dẫn sử dụng, bản vẽ kĩ thuật để có thể tiến hành xử lý lỗi. 
Giải pháp ứng dụng của TPA giúp phân tích và đưa ra các kết quả dự đoán một cách nhanh chóng và chính xác nhất thông qua các tính năng - dịch vụ hiển thị trực tiếp trên các thiết bị Smartphone thông minh hiện nay. 
Bao gồm:
1. TRACK: Hệ thống theo dõi quá trình làm việc, vận hành của máy ví dụ như xác định vị trí máy, BOM list, tài liệu code, cấu trúc máy, ...
2. MONITOR: Hệ thống giám sát dữ liệu hoạt động của máy, phân tích và phát hiện các lỗi bất thường và đưa lên Dasboard thông tin nhanh nhất
3. FIX: Hệ thống hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng có thể kết nối tới các thiết bị smartphone bằng chức năng video call

1. Hạ tầng phục vụ cho ứng dụng AI - IOT

Hệ thống IOT

2. Cấu trúc hệ thống

Hệ thống IOT

3. Giải pháp AOA - Giám sát hiện trường 

 

Hệ thống IOT

4. Giải pháp IOT - Công cụ nâng cao

Hệ thống IOT

5. Các tính năng - Dịch vụ

1. TRACK (Theo dõi)

- Xác định vị trí máy
- Tạo và quản lý máy
- Quản lý thông tin máy (BOM list, tài liệu, code, cấu trúc máy, ...)
- Lịch sử mọi hoạt động được thực hiện trên máy
- Tạo và quản lý người dùng
- Tùy chỉnh giao diện tùy theo người dùng
- Tạo và quản lý lịch trình bảo trì
 

Hệ thống IOT

2. Monitor (Giám sát)

- Giám sát dữ liệu hoạt động của máy để đánh giá tình trạng của tài sản, truy cập dữ liệu hiệu suất máy, gửi thông báo và cảnh báo khi cần thiết
- Tạo và quản lý Dasboard
- Tự động phân tích dự liệu và phát hiện sớm các bất thường
- Giám sát các chỉ tiêu KPIs, như OEE, năng lượng tiêu thụ, hiệu suất máy, ...
Hệ thống IOT
3. FIX (Sửa chữa)
- Dịch vụ hỗ trợ các hoạt động bảo trì, hướng dẫn quy trình từng bước với sự trợ giúp của các chuyên gia từ xa trên nền thực tế tăng cường
- Kết nối với EcoStruxure Augmented Opera - for advisor
- Chức năng Video Call
Hệ thống IOT
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua