Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK
etek.logo

Sản phẩm đóng túi

Layout sản xuất sản phẩm đóng túi:

Công đoạn dây chuyền sản xuất sản phẩm đóng túi:

Tham khảo danh sách các thiết bị chi tiết dưới đây:
 
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua